Planowane zadania - sierpień i wrzesień 2014

W sierpniu i wrześniu planujemy zrobić:
- zakończenie zbierania głosów,
- uzupełnienie podsypki z kamieni wokół budynków,
- wymiana bramek do piłki nożnej,
- montaż progów zwalniających,
- remont dachów na budynkach 1 i 2 (czapy kominowe, wymianę obróbek wokół kominów wraz z listwami dociskowymi),
- naprawa drenażu przy budynku 7,
- osuszenie i remont w przyziemiu klatki 83 i 85,
- wykonanie 5 letniego przeglądu budowlanego,
- koszenie rowu melioracyjnego,
- posadzenie 4 drzew przy palcu zabaw przy budynku 11,
- posadzenie rzędu krzewów między boiskiem a placem zabaw,
- wymiana żarówek na ledowe w śluzach,
- wymiana opraw oświetleniowych na ledowe nad wjazdami do garaży,
- naprawa pomp i zaworu zwrotnego w przepompowni głównej,

Planowane zadania - lipiec 2014

W lipcu planujemy zrobić:
- kontynuacja zbierania głosów,
- sprzątanie garaży,
- uzupełnienie podsypki z kamieni wokół budynków,
- montaż dodatkowego wyposażenia do zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- montaż progów zwalniających,
- bieżąca naprawa dachów,
- naprawa drenażu przy budynku 7,
- częściowy remont klatki schodowej po zalaniu w bramach 83 i 85

Zarząd zrezygnował z przygotowania regulaminu parkowania na osiedlu - w zamian zlecił wykonanie planu oznakowania na terenie osiedla wraz z opinią stosownych urzędów.
Po wdrożeniu zaleceń z projektu będzie możliwość wzywania Straży Miejskiej w celu np. odholowania źle zaparkowanych pojazdów.

Planowane zadania - czerwiec 2014

Informujemy Państwa, że w kwietniu i maju zostały przeprowadzone następujące prace:
- sprzątanie garaży,
- zbieranie głosów,
- zbieranie ofert na wykonanie 5 letniego przeglądu budowlanego,
- przegląd pomp,
- bieżąca naprawa dachów,
- rozpoczęcie sezonu koszenia trawników,
- naprawy drewnianych elementów na placach zabaw,
- zmiana konta obsługującego Wspólnotę na ING,
- zakończenie wymiany blach na murkach oddzielających tarasy na wszystkich budynkach,

W czerwcu planujemy zrobić:
- przegląd systemów PPOŻ,,
- kontynuacja zbierania głosów,
- podpisanie umowy na wykonanie kompleksowego remontu dachu na jednym budynku (czapy kominowe, wymianę obróbek wokół kominów wraz z listwami dociskowymi),
- koszenie rowu melioracyjnego,
- przygotowanie projektu regulaminu parkowania na terenie Naszego osiedla,
- montaż znaków na budynkach 2,3,4,5 "zakaz parkowania tyłem",
- montaż progów zwalniających.

Spotkania Zarządu

Informujemy Państwa , ze od czerwca 2014 Zarząd ustalił comiesięczny termin spotkań w każda 2 środę miesiąca o godzinie 20 w pomieszczeniu w bramie nr 75.
Wszystkich mających pytania i problemy zapraszamy na spotkania.

Planowane zadania - miesiąc marzec 2014

Informujemy Państwa, że w marcu planujemy następujące prace:
- zorganizowanie zebrania Wspólnoty w drugiej połowie miesiąca,
- naprawa dachów i kominów,
- nawożenie trawników i roślin ozdobnych,
- wymiana żarówek na ledowe - oświetlenie "numerków",

Planowane zadania - miesiąc luty 2014

Informujemy Państwa, że w styczniu zostały przeprowadzone następujące prace:
- sprzątanie garaży,
- wymiana lamp w wiatrołapach na lampy w technologii LED,
- zorganizowanie spotkania dla mieszkańców w celu zaprezentowanie wyników uzyskanych w trakcie przeglądu budowlanego,

W lutym planujemy zrobić:
- montaż blach zabezpieczających przed włamaniem w drzwiach do piwnic i garaży,
- przegląd stanu dachów i czyszczenie rynien,
- przełożenie i naprawa dachu w klatce 37,
- naprawa kostki na schodach i chodnikach na terenie osiedla.

Planowane zadania - miesiąc grudzień 2013

Informujemy Państwa, że w miesiącu grudniu planujemy przeprowadzenie następujących prac:
- przegląd kominiarski,
- przegląd instalacji gazowych,
- wymiana wodomierzy w budynkach 1,2,3,4,10,11,
- wymiana części okien na uchylne w budynkach 4 i 10 (garaż i piwnica)
- modernizacja systemu anten zbiorczych w celu poprawy odbioru sygnału telewizji cyfrowej,

Planowane zadania - miesiąc listopad 2013

Informujemy Państwa, że w miesiącu listopadzie planujemy przeprowadzenie następujących prac:
- zakończenie napraw tarasów,
- zakończenie 5-letniego przeglądu budowlanego i elektrycznego na I etapie,
- montaż zabezpieczeń prądowych na głównej przepompowni w celu ochrony pomp przed zatarciem,
- przegląd instalacji gazowych i wykonanie przeglądów kominiarskich

Naprawa tarasów

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z problemem zalewania garaży wynikającego z nieszczelności tarasów, koniecznym było wykonanie ich uszczelnienia, aby zapobiec dalszym przeciekom i niszczeniu stropów. Dlatego też Zarząd Wspólnoty zebrał oferty na wykonanie tego zadania i podpisał z firmą EKO-PLUS Łukasz Bomba umowę na wykonanie uszczelnień.
W pierwszej kolejności wytypowanych zostało siedem tarasów. Koszt wykonania to około 50.000,00zł.
W miarę możliwości finansowych zostaną podjęte kolejne działania zmierzające do wyeliminowania problemu przeciekających tarasów.

Planowane zadania - miesiąc wrzesień 2013

Informujemy Państwa, że w miesiącu wrześniu planujemy przeprowadzenie następujących prac:
- naprawy tarasów - izolacja, przepusty, murki oddzielające tarasy,
- naprawy dekarskie dachów i kominów,
- przegląd pomp i czyszczenie studni,
- kalibracja czujników gazu w garażach,
- dosypanie świeżego piasku do piaskownic,
- przegląd budowlany 5 letni, dotyczy budynków 5,6,7,8,9 - przegląd wykonuje PB Barylski, koszt 8300 netto, prosimy o udostępnienie mieszkań do przeglądu,
- przegląd elektryczny 5 letni, dotyczy budynków 5,6,7,8,9 - przegląd wykonuje BUDOTOM, koszt 5290 netto, prosimy o udostępnienie mieszkań do przeglądu

Jesteśmy w trakcie wyboru firmy, która będzie naprawiała izolację na tarasach. Zgłosiło się kilkunastu oferentów. Niestety jakość wykonania tarasów oraz problematyka tematu spowodowała wycofanie się większości firm ze złożenia oferty. Na dzień dzisiejszy mamy do naprawy 18 tarasów. Szacowany koszt naprawy tarasu kształtuje się w granicach 220-250 zł/m2.

Strony

Subscribe to Strona Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej RSS