Planowane zadania - miesiąc marzec 2014

Informujemy Państwa, że w marcu planujemy następujące prace:
- zorganizowanie zebrania Wspólnoty w drugiej połowie miesiąca,
- naprawa dachów i kominów,
- nawożenie trawników i roślin ozdobnych,
- wymiana żarówek na ledowe - oświetlenie "numerków",

Planowane zadania - miesiąc luty 2014

Informujemy Państwa, że w styczniu zostały przeprowadzone następujące prace:
- sprzątanie garaży,
- wymiana lamp w wiatrołapach na lampy w technologii LED,
- zorganizowanie spotkania dla mieszkańców w celu zaprezentowanie wyników uzyskanych w trakcie przeglądu budowlanego,

W lutym planujemy zrobić:
- montaż blach zabezpieczających przed włamaniem w drzwiach do piwnic i garaży,
- przegląd stanu dachów i czyszczenie rynien,
- przełożenie i naprawa dachu w klatce 37,
- naprawa kostki na schodach i chodnikach na terenie osiedla.

Planowane zadania - miesiąc grudzień 2013

Informujemy Państwa, że w miesiącu grudniu planujemy przeprowadzenie następujących prac:
- przegląd kominiarski,
- przegląd instalacji gazowych,
- wymiana wodomierzy w budynkach 1,2,3,4,10,11,
- wymiana części okien na uchylne w budynkach 4 i 10 (garaż i piwnica)
- modernizacja systemu anten zbiorczych w celu poprawy odbioru sygnału telewizji cyfrowej,

Planowane zadania - miesiąc listopad 2013

Informujemy Państwa, że w miesiącu listopadzie planujemy przeprowadzenie następujących prac:
- zakończenie napraw tarasów,
- zakończenie 5-letniego przeglądu budowlanego i elektrycznego na I etapie,
- montaż zabezpieczeń prądowych na głównej przepompowni w celu ochrony pomp przed zatarciem,
- przegląd instalacji gazowych i wykonanie przeglądów kominiarskich

Naprawa tarasów

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z problemem zalewania garaży wynikającego z nieszczelności tarasów, koniecznym było wykonanie ich uszczelnienia, aby zapobiec dalszym przeciekom i niszczeniu stropów. Dlatego też Zarząd Wspólnoty zebrał oferty na wykonanie tego zadania i podpisał z firmą EKO-PLUS Łukasz Bomba umowę na wykonanie uszczelnień.
W pierwszej kolejności wytypowanych zostało siedem tarasów. Koszt wykonania to około 50.000,00zł.
W miarę możliwości finansowych zostaną podjęte kolejne działania zmierzające do wyeliminowania problemu przeciekających tarasów.

Planowane zadania - miesiąc wrzesień 2013

Informujemy Państwa, że w miesiącu wrześniu planujemy przeprowadzenie następujących prac:
- naprawy tarasów - izolacja, przepusty, murki oddzielające tarasy,
- naprawy dekarskie dachów i kominów,
- przegląd pomp i czyszczenie studni,
- kalibracja czujników gazu w garażach,
- dosypanie świeżego piasku do piaskownic,
- przegląd budowlany 5 letni, dotyczy budynków 5,6,7,8,9 - przegląd wykonuje PB Barylski, koszt 8300 netto, prosimy o udostępnienie mieszkań do przeglądu,
- przegląd elektryczny 5 letni, dotyczy budynków 5,6,7,8,9 - przegląd wykonuje BUDOTOM, koszt 5290 netto, prosimy o udostępnienie mieszkań do przeglądu

Jesteśmy w trakcie wyboru firmy, która będzie naprawiała izolację na tarasach. Zgłosiło się kilkunastu oferentów. Niestety jakość wykonania tarasów oraz problematyka tematu spowodowała wycofanie się większości firm ze złożenia oferty. Na dzień dzisiejszy mamy do naprawy 18 tarasów. Szacowany koszt naprawy tarasu kształtuje się w granicach 220-250 zł/m2.

Zieleń - jesień 2013

Szanowni Państwo
W maju i czerwcu wykonaliśmy kilkanaście nasadzeń na terenie osiedla. Po okresie letnich upałów chcemy kontynuować prace związane z zielenią. We wrześniu i październiku planujemy:
- posadzenie świerków wzdłuż alejki od budynku 8 do 10 ( nasadzenia były ogłaszane do wykonania w czerwcu, ale zabrakło sadzonek w rozsądnych cenach w szkółkach, prace przesunęliśmy na jesień),
- posadzenie 4 drzew przy placu zabaw przy budynku 10, powinno to dostarczyć trochę cienia dla dzieci bawiących się na placu zabaw ( obsadzenie drugiego palcu zabaw na wiosnę 2014),
- posadzenie krzewów na "skarpie" przy lokalach usługowych, na razie na odcinku od lokalu firmy Atej do pierwszych schodów przy sklepie spożywczym (kolejne odcinki wiosną 2014)

Planowane zadania - miesiąc sierpień 2013

Informujemy Państwa, że w miesiącu sierpniu planujemy kontynuacje zaczętych prac w lipcu :
- naprawy tarasów - izolacja, przepusty, murki oddzielające tarasy,
- naprawy dekarskie dachów i kominów,
- czyszczenie i malowanie ławek,
- przegląd i konserwacja pomp,

W czerwcu i lipcu zostały przeprowadzone prace remontowe :
- naprawa dachów i kominów na kwotę 5100,
- naprawa balkonów i tarasów na kwotę 8300.

W lipcu Zarząd zaczął indywidualne zbieranie głosów. Podział budynków według zbierania głosów:
Artur Foczpaniak - budynki 2,6,7
Michał Ossowski - budynki 10,11
Joanna Świta - budynki 3,4,5
Maciej Wolański - budynki 1,8,9

Planowane zadania - miesiąc lipiec 2013

Informujemy Państwa, że w miesiącu lipcu planujemy przeprowadzenie następujących prac:
- naprawy tarasów - izolacja, przepusty, murki oddzielające tarasy,
- naprawy dekarskie dachów i kominów,
- wykonanie czyszczenia kanalizacji deszczowej,
- czyszczenie i malowanie ławek (kontynuacja),
- koszenie rowu melioracyjnego,
- przegląd i konserwacja pomp,

Zapraszamy wszystkich na zebranie Wspólnoty w dniu 4 lipca 2013 na godzinę 17 do garażu w budynku 7 (83-87)

Uchwały podjęte

Informujemy Państwa, że z dniem 01.06.2013r. zakończone zostało zbieranie głosów nad uchwałami poddanymi pod głosowanie w dniu 06.03.2013r. na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Semaforowej 31-93 we Wrocławiu oraz w trybie indywidualnego zbierania głosów. Poniżej przedstawiamy informację na temat głosowania nad poszczególnymi uchwałami:
Uchwała nr 1/2013 (67,43% „za”, 2,33% „przeciw”)
Uchwała nr 2/2013 (50,92% „za”, 19,45% „przeciw”)
Uchwała nr 3/2013 (61,65% „za”, 5,65% „przeciw”)
Uchwala nr 4/2013 (59,02% „za”, 7,67% „przeciw”)
Uchwała nr 5/2013 (51,03% „za”, 14,56% „przeciw”)
Uchwała nr 6/2013 (64,79% „za”, 1,87% „przeciw”)
Uchwała nr 7/2013 (54,73% „za”, 10,62% „przeciw”)
Uchwala nr 8/2013 – odstąpiono od głosowania
Uchwala nr 9/2013 (54,57% „za”, 11,84% „przeciw”)
Uchwala nr 10/2013 (58,81% „za”, 8,24% „przeciw”)
Uchwala nr 11/2013 (53,59% „za”, 12,39% „przeciw”).

Treść przegłosowanych uchwał zostanie Państwu dostarczona w najbliższym czasie w formie pisemnej. Dostępna również będzie na stronie www.parkowe.vot.pl w zakładce "przyjęte uchwały".

Strony

Subscribe to Strona Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej RSS